Kontakt

Dr Krzysztof Rutkowski

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy SNŚ.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Budynek 12, pokój 1224
ul.Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

e-mail: k[dot]rutkowski[at]uksw[dot]edu[dot]pl

Konsultacje

Środa 11:30-13:00 (zawsze)
Środa 16:40-17:40 (po zgłoszeniu)